Reglementen ‘Unimogs en Groter’ IJmuiden. 14, 15 en 16 oktober 2022

Brandveiligheid
Op het kampeerterrein: Voldoende ruimte tussen de voertuigen, zodat de brandweer de voertuigen
kan passeren.
Bevelen van de brandweer en/of politie moeten worden opgevolgd.

Calamiteiten
Bij calamiteiten te allen tijde David Koks bellen. Telefoonnummer: 06 51 51 32 01.

Reglement Kampeerterrein
Open vuur en barbecueën op en rond het kampeerterrein is niet toegestaan. Dus ook geen fakkels en
dergelijke. Gastoestellen dienen in goede staat van onderhoud te zijn. Brandblussers zijn op het
terrein aanwezig.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal enzovoort.
U bent te gast op deze accommodatie. Ga zorgvuldig om met de op de accommodatie aanwezige
voorzieningen, zoals een goed gebruiker betaamt.
Bij ongewenst gedrag behoudt de organisatie zich het recht voor, deelnemers de toegang tot het
kampeerterrein te ontzeggen
Bij lekkage: Gebruik maken van milieudekens/absorptie. Milieudekens zijn aan de onderkant van
plastic en de bovenkant is van absorberend materiaal (zie foto, als bijlage toegevoegd). Aanwezig bij
de ingang van het kampeerterrein.
Reglement toertocht
Om een stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar te kunnen krijgen, hebben wij besloten om de
toertocht te laten vervallen.

Reglement demonstratieterrein
Aanwezigheid op terrein is voor eigen risico.
Deelnemers zijn verplicht eventuele aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers strikt en
direct op te volgen.
De organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en eventuele
vervolgschade aan voertuigen en personen.
Het is ten strengste verboden om met de voertuigen buiten de omheining van het terrein te komen.

De bestuurder is verantwoordelijk en zorgt ervoor dat de lading in/aan het voertuig vast zit.
Eigenaar is verantwoordelijk voor zijn voertuig en ook voor zijn bestuurder.
Voertuigen blijven op demonstratieterrein gedurende de openingstijd van dit terrein.
Het verlaten van het demonstratieterrein zal gebeuren